Hoppa till innehåll

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 1. Innan du ansöker

  Till din ansökan behöver du:
  - ett foto i passformat, fäst fotot på anvisad plats i blanketten.
  - ett läkarintyg

 2. Vad händer sen?

  Din ansökan tas emot och en handläggare avgör om du har rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade utifrån de krav som gäller.

  Handläggningstiden är 6 veckor. Om foto, läkarintyg och namnteckning inlämnas tillsammans med ansökan kan handläggningen gå snabbare.