Hoppa till innehåll

Ansökan om gångvägstillägg

 1. Innan du ansöker

  För att dina kärl för rest- och matavfall ska tömmas ska de stå högst två meter från den plats där sopbilen stannar. Har du kärlen längre in på tomten, måste du rulla ut kärlet senast klockan 7.00 på hämtningsdagen. Mot en avgift kan du få hjälp med att rulla ut dina sopkärl. Är du funktionshindrad hjälper vi dig kostnadsfritt.

  Avgiften beräknas efter längden på sträckan från kärlens placering till platsen där sopbilen kör. Taxan för gångtillägg finns i kommunens hushållsavfallstaxa och baseras på varje påbörjad 10-meterssträcka. Mer information om avfall och taxor hittar du på sidan om sophämtning.

 2. Dags att ansöka

  Du gör din ansökan här och du behöver ha ditt BankID i beredskap.

  Ansök här
 3. Vad händer sen?

  Behandlingstiden för detta är 2-3 veckor sedan kommer vi att hämta kärlen inne på din fastighet. Kostnaden för tjänsten kommer på nästa faktura. Är du funktionsnedsatt kommer du att få ett beslut på avgiftsbefrielse.