Bygglov, rivningslov, förhandsbesked och marklov, ansökan

Observera! För tillfället går det inte att spara ansökan och återkomma senare för att göra den färdig. Det du har fyllt i sparas inte, utan du måste börja om från början igen. Tekniker arbetar på att lösa problemet.

 1. Innan du ansöker

  Innan du ansöker behöver du veta vad som gäller för dina åtgärder.
  Utförlig beskrivning av vad du behöver tänka på när du planerar din byggnation finns under Bygglov - Planera.
  Längst ner på varje sida finns en checklista med information om vilka olika ritningar och handlingar du behöver bifoga din ansökan.
  För att vi ska kunna granska ditt ärende behöver ritningar och handlingar vara fackmannamässiga. Läs mer om krav på ritningar

 2. Dags att ansöka

  Det är viktigt att du fyller i ansökan ordentligt och bifogar de handlingar som krävs. Om det saknas handlingar för att granska din ansökan så kommer vi att behöva begära komplettering. Eftersom handläggningen inte kan starta förrän ansökan är komplett påverkar det tiden då du kan få ett beslut.

  Ansök här
 3. Vad händer sen?

  När vi handlägger ditt ärende, utvärderas om dina planer kan ges lov utifrån gällande lagar och bestämmelser.

  Handläggningstid

  För ansökningar som uppfyller gällande bestämmelser är handläggningstiden ca 8 veckor. Om det finns avvikelser i ditt ärende eller om det krävs remissutlåtande, kommer handläggningstiden att bli längre, mellan 10-20 veckor.
  Vi kommer att meddela dig om ditt ärende har avvikelser. Du kan då välja att anpassa dina byggplaner till gällande bestämmelser eller att få det prövat med avvikelser.
  Om det är en liten avvikelse som är möjlig att bevilja så behöver vi ge dina grannar och eventuellt andra myndigheter möjlighet att yttra sig över ansökan. Om någon har något att invända mot din ansökan så ska nämnden fatta beslut. Beslutet kan därefter överklagas av någon som motsäger sig nämndens beslut.