Ovårdad byggnad eller tomt, anmälan

 1. Innan du anmäler

  Vi behöver ha information om det ovårdade. Du behöver därför ta reda på adress och/eller fastighetsbeteckning och bifoga dokumentation, gärna fotografier, som visar det du anmäler som ovårdat.

 2. Dags att anmäla

  Du gör din anmälan här och du behöver ha ditt BankID i beredskap.

  Anmäl här
 3. Vad händer sen?

  När din anmälan kommer in till kommunen kontaktar vi fastighetsägaren eller den anmälan riktas mot. Om vi bedömer att byggnad eller tomt är ovårdad får fastighetsägaren möjlighet att rätta till detta. Vi återkopplar till dig om du inte har anmält anonymt.