Värmepump, anmälan

 1. Innan du anmäler

  Innan du anmäler bör du ha de uppgifter och bilagor som krävs vid anmälan tillgängliga.

  Se information under Värmepumpar

 2. Dags att anmäla

  Du gör din anmälan här och du behöver ha ditt BankID i beredskap.

  Anmäl här
 3. Vad händer sen?

  När anmälan har kommit in så granskas den snarast möjligt av handläggaren, som kontaktar dig om den behöver kompletteras. Förutsatt ärendet är komplett och att allt är i ordning kommer du sedan att få ett skriftligt beslut inom sex veckor. Därefter kan du påbörja installationen.

  För borrning innehåller beslutet vissa villkor. Det är ditt ansvar att se till att alla villkor följs.