Hoppa till innehåll

Vi undersöker ledningsnätet med rök- och färgtest

Under februari/mars gör vi ett röktest i dag- och spillvattennätet på Kronodal, Höllviken. Röken är helt ofarlig och testet görs för att upptäcka läckage, felkopplingar och otäta rör. Under testet kan det sippra rök från avlopp, mark och rännstensbrunnar. Kommunens mätpunkt i Höllviken har visat att spillvattenledningsnätet i området påverkas snabbt när det regnar mycket. Det betyder att stora mängder dagvatten - regnvatten - hamnar i redan överbelastade ledningar för spillvatten samt pumpstationerna och i Klagshamns reningsverk.

Detta görs

Så påverkas du

Mer information: Utredning Ovidkommande Tillskottsvatten » Rensman

Kontakta oss om du har några frågor:

Vellinge direkt 040-42 50 00

Peter Kiviniemi, Rensamn AB 0768 – 68 49 88 (fel telefonnummer på den utdelade lappen, detta är det korrekta)

Publicerad:
27 januari, 2023