Hoppa till innehåll

Norrevångsgatan avstängd natten 2 december

Natten den 2/12 kl. 01:00-04:00 kommer Norrevångsgatan söder om cirkulationsplatsen med Ängavägen vara helavstängd på grund av schakt och förläggning av ny elkabel till nytt flerbostadshus. Biltrafiken i södergående riktning kommer att ledas om via Ängavägen-Vallgatan-Västerbrogatan.

Arbetet beräknas pågå i cirka tre timmar och utförs på natten, mellan klockan 01.00 - 04.00.

Publicerad:
22 november, 2022