Hoppa till innehåll

Väntat skyfall

SMHI utfärdar gul varning för skyfallsliknande regn under eftermiddagen den 19 augusti och under natten mot den 20 augusti. Regnet kan även dröja sig kvar en bit in på lördagen

Några saker att tänka på:
Vattensamling i källare och låga punkter
Var uppmärksam på att lågpunkter i kommunen kan drabbas. Under viadukter kan till exempel regnvatten samlas och bli kvar under en längre tid. Var uppmärksam på detta även under resten av helgen!
Skydda personer och fastighet
Det är naturligtvis viktigast att se till att ingen skadas vid skyfall. Du som fastighetsägare är ansvarig för att ingen person eller att din fastighet kommer till skada vid skyfall.

Mer info:

Varningar och meddelanden | SMHI

Översvämning - förbered dig - Krisinformation.se

Förbered dig för översvämning (msb.se)

Allmänt om översvämningar | SMHI

Publicerad:
19 augusti, 2022