Hoppa till innehåll

Trafikåtgärder genom Räng Sand och Kämpinge by

Trafikverket är nu igång med arbetet av ökade trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintlig väg genom Räng Sand och Kämpinge by. Åtgärderna görs i syfte att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och att hastighetsgränsen efterföljs.

Vellinge kommun har återkommande avstämningar med Trafikverket gällande projektet och kommer att lägga upp mer information efterhand som arbetet fortgår.

Publicerad:
30 maj, 2022