Hoppa till innehåll

Infart till Norrevångsgatan avstängd

VA-enheten behöver reparera en dricksvattenledning i Norrevångsgatan. Med anledning av det kommer trafiken i Norrevångsgatans södergående riktning att ledas om. Arbetena startar den 2 maj och beräknas ta några veckor.

Publicerad:
2 maj, 2022