Hoppa till innehåll

VA-arbete i Hököpinge- Uppdatering!

Uppdatering: Försening för VA-arbete i Hököpinge med anledning av att den nya skolans vatten ska kopplas ihop med avloppsledningar med befintligt nät.

Med start v.47 kommer ledningar i korsningen Mossahusvägen/Bangårdsvägen att läggas om. Det innebär att ett tiotal hushåll inom Hököpinge vägförening GA:6 kommer att behöva använda Bangårdsvägen (som tillfälligt öppnar upp) via Sockerbetans vägförening, under ungefär två veckors tid.

Efter två veckor kommer korsningen öppna igen. Denna omledning är nu avslutad och Bangårdsvägen är öppen som vanligt.

Ombyggnationen påverkar därefter korsningen Brottarevägen/Mossahusvägen under ytterligare två veckors tid, varpå angöring får göras via Brottarevägen.
På grund av påträffande av oväntat många odokumenterade ledningar har åtgärden fått förseningar. Detta innebär att korsningen Brottarevägen/Mossahusvägen kommer vara avstängd även delar av nästa vecka (v.51)
Under jul- och nyårshelgen kommer Brottarevägen kunna nås via angöring från Bangårdsvägen och Brottarevägen. Platsen kommer att avvecklas något och maskiner och staket kommer att minska. Öppna schakt kommer att läggas igen under tiden för att undvika olyckor.
Detta innebär att arbeten åter kommer att påverka genomfarten på Mossahusvägen 1-2 veckor i början av Januari innan arbetena är helt ute på åkern.

Därefter pågår arbeten på åkern längs med Mossahusvägen och detta kommer att påverka trafiken i begränsad omfattning

Publicerad:
18 november, 2021