Hoppa till innehåll

Malmövägen

Säkrare överfarter för gående och cyklister ska anläggas på Malmövägen i Skanör och ner mot Falsterbo.

Med start 16/11 kommer nya åtgärder för säkrare överfarter för gående och cyklister att anläggas på Malmövägen i Skanör med Falsterbo.

Detta innebär att trafiken kommer ha begränsad framkomlighet under tiden.

Åtgärder kommer att ske på Malmövägen på nedan platser:

  1. Åtgärder kommer att ske vid Haga-cirkulationens in/utfart till Malmövägen
  2. Korsningen i höjd med Stortrappsvägen/Åldermannensgata
  3. Korsningen i höjd med Tobakshejdevägen/Hans höres plats (Hagavägen).

I östlig riktning (från Falsterbovägen till väg 100) kommer trafiken ledas om/ha begränsad framkomlighet mellan 17/11 till 26/11.

I västlig riktning (från väg 100 till Falsterbovägen) kommer trafiken ledas om/ha begränsad framkomlighet mellan 29/11 till 16/12.
Boende med infart Hagavägen/Hans Höres plats hänvisas att köra via Stortrappsvägen till Malmövägen när arbeten pågår i västlig riktning.

Angöring till och från centrala Skanör görs lättast via Nyvångsvägen

Angöring till och från centrala Falsterbo görs lättast via Strandbadsvägen

Publicerad:
16 november, 2021