Hoppa till innehåll

Ny gång- och cykelväg i Arrie - framkomligheten kan påverkas under tiden arbetet pågår

I september är det byggstart för en ny gång- och cykelväg i Arrie. Den kommer att bli knappt 200 meter lång och sträcka sig mellan Arrie förskola (Framtidskompassen) och det nya exploateringsområdet väster. Det kommer även att sättas upp ny belysning längs med sträckan.

Arbetet beräknas vara färdigt senast i november och under den här perioden kommer det kunna bli vissa begränsningar i framkomligheten för biltrafiken.

Publicerad:
11 augusti, 2020