Risk för begränsad framkomlighet på E6 mellan Vellinge-Petersborg

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge och Petersborg. Trafikverket genomför nu undersökningar för att få kunskap om markförutsättningar inom det aktuella området.

Arbetet planeras att utföras från och med 8 till 18 oktober mellan klockan 09.00 - 15.00 och 19.00 - 23.00. För att kunna skapa en säker miljö för dig som färdas på sträckan och för personalen som utför arbetena behöver Trafikverket stänga av det yttre körfältet i norrgående riktning etappvis 500 meter, mellan trafikplats Vellinge och Petersborg. Hastighetssänkning rekommenderas till 30 km/h.

Planera din resa och räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under den aktuella perioden.

Publicerad:
8 oktober, 2019