Risk för begränsad framkomlighet mellan Kungstorp-Skanör

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten mellan trafikplats Kungstorp och Falsterbo. De genomför nu undersökningar för att få kunskap om markförutsättningar inom det aktuella området.

För att veta mer om vilken hänsyn som måste tas innan byggstart, utför Trafikverket markundersökningar längs med sträckan. Geotekniker planerar att genomföra sina undersökningar från måndag 16 september till början av november 2019. Mätningarna kommer utföras dagtid klockan 09-15. Under denna period kommer det vara begränsad framkomlighet mellan trafikplats Kungstorp och Skanör. Längs hela sträckan är det ungefär 50 mätpunkter. När mätningarna utförs kommer ett körfält vara avstängt kring undersökningspunkten.

Mer information hittar du på Trafikverkets webbplats

Publicerad:
17 september, 2019