Hoppa till innehåll

Norra infarten – en ny entré till Vellinge

Vid norra infarten kommer en ny infart att byggas med cirkulationsplats till Vellinge centrum. Cirkulationsplatsen kommer ha utfarter åt båda håll på norra leden, utfart mot motorvägen samt en ny utfart mot centrum. Den nya utfarten möter en ny väg för biltrafik som kommer gå från norra leden till korsningen Perstorpsgatan/ Börjesgatan.

Den nya infarten ska underlätta för dig som bor i Vellinge och de som besöker Vellinge att ta sig till centrum och på så sätt öka möjligheterna för en fortsatt levande stad.

Projektet kommer att genomföras i tre etapper som är planerade med målet att ha så liten inverkan som möjligt på de som bor och rör sig i området idag. I den första etappen kommer mittensträckan som idag utgörs av en gång- och cykelväg omvandlas till en bilväg med gång- och cykelbana på sidorna. Här kommer gång- och cykeltrafiken under projektet ledas om.

I den andra etappen kommer den norra cirkulationsplatsen byggas. Denna cirkulationsplats kommer ansluta sig till norra leden samt påfarten till motorvägen. När cirkulationsplatsen väl är på plats kommer den att skapa smidigare och tryggare trafikflöden, vilket i sin tur underlättar för alla som kommer in i Vellinge norrifrån via motorvägen.

I den tredje och sista etappen kommer en cirkulationsplats byggas vid korsningen Perstorpsgatan/ Börjesgatan. Även denna cirkulationsplats kommer att skapa smidigare trafikflöden för den som väljer att resa från norra infarten mot centrum.

Fotgängare och cyklister från och till bostadsområde nordöst om norra leden hänvisas till övergångar vid Hököpingevägen (https://goo.gl/maps/gB693Wky1FQ46PLG8) samt Klockargatan (https://goo.gl/maps/fVTYdU4cBuczmj2p6) där man sedan rör sig ned med Malmövägen för att komma till centrum.

alternativa cykelvägar.png

Etapp 1

Etapp 1 rev.jpg

Området i den röda rektangeln visar projektets första etapp. Det berör den gång- och cykelväg som går genom hela industriområdet i centrala Vellinge idag. Här kommer både fotgängare, cyklister och trafikanter kunna färdas i framtiden.

Etapp 2

Etapp 2 rev.jpg

Området i den röda rektangeln visar projektets andra etapp. Här möts norra leden med påfarten till motorvägen och ska i den andra etappen byggas om till en cirkulationsplats.

Etapp 3

Etapp 3 rev.jpg

Området i den röda rektangeln visar projektets tredje etapp. Vid den gamla macken i korsningen Börjesgatan och Perstorpsgatan kommer ytterligare en cirkulationsplats byggas för att underlätta trafikflödena.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Per-Olof Brondin
Mobil: 0708-56 13 25
E-post per-olof.brondin@hoab.com

Senast uppdaterad:
16 december, 2020