Hoppa till innehåll

Triangeln

I korsningen Malmövägen/ Falsterbovägen kommer en ny trafikrondell att uppföras i syfte att förbättra säkerhet och trafikflöde för såväl boende och sommargäster som för Skånetrafikens nya bussar. Arbetet påbörjas i januari 2022 och väntas stå klart under försommaren samma år.

I samband med att trafikrondellen uppförs kommer även anslutande gång- och cykelbanor att förbättras med målsättningen att gestalta platsen som en estetisk nod mellan den två orterna Falsterbo och Skanör.

Område som berörs

Under byggtiden kommer framförallt korsningen Malmövägen/Falsterbovägen att påverkas, men även anslutande gator berörs. Det gäller bland annat Rönnbäcks väg samt Malmövägen.

Detta ska göras

I samband med att trafikrondellen uppförs kommer anslutande gång- och cykelbanor att förbättras med bättre parkeringsmöjligheter, ny belysning och cykelstråk som fullföljs. På Falsterbovägen kommer även åtgärder för vattenhantering att genomföras och kopplas in på befintligt dagvattennät. Arbetet med hantering av ytvatten påbörjas januari/februari 2022.

Så berörs du

Under byggtiden kommer trafiken att påverkas med trafikljus på vissa sträckor. Bland annat Malmövägen kommer under vissa perioder att vara avstängd. På Falsterbovägen kommer vägbanan delvis påverkas av hinder. Observera risk för köbildning.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Per-Olof Brondin, projektledare
E-post per-olof.brondin@hoab.com

Publicerad:
21 december, 2021