Hoppa till innehåll

Strandhusen, Höllviken vid väg 100

Byggentreprenören JM avser bygga 87 lägenheter (Strandhusen i Höllviken) längs med väg 100 i Höllviken. I samband med detta kommer kommunen att bygga ut infrastrukturen runt området med infartsgator, belysning, upprustning av pendlarparkering och ny busshållplats.

Den befintliga pendlarparkeringen ska höjas upp för förbättrad insyn och utrustas med belysning. Dessutom ska den asfalteras och få en tydligare anslutning till busshållplatsen. Även en cykelparkering ska anläggas på platsen.

Ombyggnationen av pendlarparkeringen påbörjas måndagen den 7 januari 2019 och förväntas pågå till sommaren. Under byggnationstiden kommer parkeringsplatsen att vara avstängd.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Projektledare Anders Purcell
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Publicerad:
13 december, 2018