Hoppa till innehåll

Bullerskydd mot E6:an

Vellinge kommun uppför ett bullerskydd mot E6:an för att skapa en bättre ljudmiljö för boende närmast motorvägen. Bullervallar byggs mellan Falsterbovägen och Ängavägen och i anslutning till den kommande stationsbyggnaden ska en bullerskärm sättas upp.

Under hösten och vintern 2018 kommer etapp 2 av bullervallen att byggas, det vill säga sträckan mellan Ängavägen och Norra avfarten. Det befintliga bullerskyddet kommer att höjas med ungefär tre meter i en kombination av vall och bullerskärm. I och med att vallen höjs kommer den också att bli bredare.

På två ställen kommer pulkabackar att anläggas integrerade i vallen. Den ena pulkabacken kommer också att avslutas med en svacka som kan utnyttjas för omhändertagande av dagvatten vid riktigt kraftiga regn.

Området uppe vid koloniområdet kommer under byggtiden att användas av entreprenören för upplag av massor, förvaring och byggbodar.

Ritning och skiss för hur bullervallen ska byggas hittar du under rubriken relaterade dokument här nedan.

Publicerad:
11 oktober, 2018