Hoppa till innehåll

Ängastråket

Under vecka 5 påbörjas nästa delsträcka i byggnationen av den nya gång- och cykelvägen Ängastråket som kommer gå längs med södra sidan av Ängavägen in till Stationsgatan.

Ängastråket ska när det är färdigbyggt sammanbinda busshållplats Vellinge Ängar och Campusområdet med Vellinge centrum.

Utmed stråket kommer det planteras ut träd och placeras ut bänkar för den som vill vila fötterna en stund.

Arbetet förväntas vara avslutat den 31 maj 2019.

Senast uppdaterad:
21 maj, 2019