Hoppa till innehåll

Vellinge ängar Västra

Trafikverket bygger om busshållplatsen på Vellinge ängar Västra. Syftet med ombyggnaden är att göra plats för den nya Skåneexpressen som ska ersätta nuvarande bussar på linje 100.

I samband med detta kommer ytorna i anslutning till hållplatsen, såsom parkering, gäng- och cykelväg och belysning att fräschas upp. Det ska även installeras laddstolpar för elbil.

Gång- och cykelvägen under E6 kommer att höjas upp och målningen i tunneln ska tvättas och klotterskyddas.

Nya fördröjningsmagasin kommer att anläggas under mark och pumpen vid vägporten under E6 byts ut för att klara större mängder vatten och därmed minska risken för att vägen svämmas över och behöver stängas.

Entreprenaden påbörjades våren 2021.

Del av parkeringen är avstängd fram till att entreprenaden är färdigställt. Övrig del är i drift.

Det som kvarstår i dagsläget är montering av nytt bullerskydd östra sidan, tvätt och målning av taket i tunneln samt laddstolpar i anslutning till parkering. Trafikverket kommer även att utföra uppdatering av pumpstation för dagvatten. Entreprenaden är färdigställd i sin helhet september 2022 med undantag för laddstolparna som kommer på plats under juli månad.

Hållplatsen i norrgående körriktning (mot Malmö) stängs natten mellan 25 och 26 augusti och öppnas igen natten mellan 11 och 12 september.

Ängavägen stängs samtidigt natten mellan 25 och 26 augusti och öppnas igen natten mellan 18 och 19 september. Mer information kommer under augusti vad gäller avstängning.

Mer information om projektet finns på Trafikverkets webbplats.

Senast uppdaterad:
11 juli, 2022