Hoppa till innehåll

Vellinge ängar Västra

Trafikverket bygger om busshållplatsen på Vellinge ängar Västra. Syftet med ombyggnaden är att göra plats för den nya Skåneexpressen som ska ersätta nuvarande bussar på linje 100.

I samband med detta kommer ytorna i anslutning till hållplatsen, såsom parkering, gäng- och cykelväg och belysning att fräschas upp. Det ska även installeras laddstolpar för elbil.

Gång- och cykelvägen under E6 kommer att höjas upp och målningen i tunneln ska tvättas och klotterskyddas.

Nya fördröjningsmagasin kommer att anläggas under mark och pumpen vid vägporten under E6 byts ut för att klara större mängder vatten och därmed minska risken för att vägen svämmas över och behöver stängas.

Byggstart sker i maj 2021.

Under byggtiden kommer parkeringen väster om E6 att stängas under en period. En del av Ängavägen kommer att stängas i sammanlagt ca 6 veckor.

Fredag 8 oktober klockan 17.00 öppnar del av pendlarparkeringen på Vellinge ängar Västra. Entreprenaden färdigställs i sin helhet under december månad.

Mer information om projektet finns på Trafikverkets webbplats.

Publicerad:
3 februari, 2021
Senast uppdaterad:
7 oktober, 2021