Hoppa till innehåll

Polisvägen

Polisvägen ligger som en tvärgata från huvudgatan Falsterbovägen och är en av de mer affärsintensiva områdena i Höllviken. Polisvägen har potential att bli en härlig mötesplats, samtidigt som den kan fortsätta vara en trevlig infartsväg till de boende. I syfte att lyfta området gestaltningsmässigt och förbättra trafiksituationen kommer området att byggas om med byggstart tidigast hösten 2022.

Polisvägen/Falsterbovägen är ett prioriterat område och har potential att vara en kärna för Höllviken som mötesplats. Idag finns här många verksamheter med ett varierande utbud som bidrar till en levande stadsmiljö.

Samtidigt är nuvarande trafiksituation ogynnsam för näringsidkare med ett otydligt trafikrum som även ger upphov till osäkerhet och risk för skada mellan olika trafikslag.
Med utgångspunkt från Stadsmiljöprogrammet för Höllviken kommer nu ett arbete att påbörjas för att delvis gestalta om Polisvägen och skapa en trevligare och säkrare plats.

Område som berörs

Projektet kommer ha huvudfokus på Polisvägen, men även se över möjligheten att utvidga kring närliggande ytor på Falsterbovägen.

Detta ska göras

Inledningsvis kommer en intressentanalys att genomföras med verksamheterna på Polisvägen/Falsterbovägen. Denna genomförs i januari i 2022.

Därefter kommer projektet söka dialog med fastighetsägare och vägförening. Resultatet av detta, tillsammans med stadmiljöansvariga och driftansvariga inom Vellinge kommun, kommer bli en utformningsplan som kan detaljprojekteras vidare.

idéskiss polisvägen.jpg

Så berörs du

Projektet är planerat för byggstart tidigast till hösten 2022 och har ambitionen att vara färdigt till senvåren 2023. Under själva byggnationen kommer trafik behöva ledas om från Polisvägen (och andra vägar kopplade till denna). Kommunen kommer lägga ut servicemeddelande på www.vellinge.se för att informera om dessa.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Anders Purcell, projektledare
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se