Hoppa till innehåll

Handelsplats västra Höllviken

Polisvägen/Falsterbovägen är ett prioriterat område och har potential att vara en kärna för Höllviken som mötesplats. Idag finns här många verksamheter med ett varierande utbud som bidrar till en levande stadsmiljö. Samtidigt är nuvarande trafiksituation ogynnsam för näringsidkare med ett otydligt trafikrum som även ger upphov till osäkerhet och risk för skada mellan olika trafikslag.

Detta ska göras

Projektet är indelat i två etapper, där etapp 1 blev klar i början av november. Upphandling av entreprenör för etapp 2 genomförs under hösten med planerad byggstart januari 2024.

Etapp 1 innefattade parkeringen på Polisvägen som har rustats upp och moderniserats. På parkeringsplatserna har plattanläggning med öppna skarvar gjorts för att regnvattnet ska kunna rinna igenom. Mellan Polisvägen och längs med den befintliga parkeringen har en växtbädd anlagts.

Område som berörs

Projektet kommer att ha huvudfokus på Polisvägen, men även se över möjligheten att delvis omfatta anslutningsområde till Falsterbovägen.

Så berörs du

Tider för eventuella störningar kommer att kommuniceras till kringboende och till allmänheten via servicemeddelanden på Vellinge kommuns hemsida.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Anders Purcell, projektledare
anders.purcell@vellinge.se
040-42 50 00