Hoppa till innehåll

Olsgårdsgatan

Med start i maj 2022 kommer Olsgårdsgatan i Vellinge att förlängas. Den nya förlängningen kommer att underlätta för kommunens invånare att på ett smidigare och mer trafiksäkert sätt ansluta till väg 582 i norr. Den nya gatan kommer att belysas och nya träd kommer att planteras.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Vellinge tätort. Det avgränsas i norr av Södra Åkarps Kyrkoväg, i öster av Olsgårdsgatans förlängning från söder till denna väg och i väster av Hököpingevägen. I söder ansluter det till befintlig villabebyggelse i områdena Asklunda och Olsgården (Detaljplan för Eskilstorp 2:26 m.fl., vid Södra Åkarps Kyrkoväg)

imageqaha.png

Område som berörs

Olsgårdsgatan, Stenskvättegatan samt tillfart till Vellinge Ridcenter dit tillfälliga tillfarter kommer att användas under byggtiden.

Detta ska göras

Olsgårdsgatans förlängning finns med i antagen detaljplan (Åkarp 1:15 m fl.). För att möjliggöra utbyggnationen av detaljplanerna måste Olsgårdsgatans förlängning anordnas. Projektets mål är att knyta samman Olsgårdsgatan med Södra Åkarps Kyrkoväg i norr och samtidigt skapa förutsättningar för antagen detaljplan (Åkarp 1:15 m fl.) samt pågående detaljplan (Eskilstorp 2:26 m fl).
image7ydlv.png

Så berörs du

Projektet påbörjas i maj 2022 och pågår fram till december 2022. Under projekttiden kommer trafik tillfälligt att ledas om bland annat i korsningen till Stenskvättegatan. Tillfarter till fastigheter kommer ej att påverkas.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Ylber Zeqiri, projektledare
ylber.zeqiri@vellinge.se
040-425002