Hoppa till innehåll

Nya hållplatser för busslinje 181

Busslinje 181 kommer efter december 2022 trafikera Stenbocksvägen med dubbelriktad trafik på sin väg genom Höllviken. Totalt kommer därför fem nya busshållplatser att anläggas på vägens västra sida. I anslutning till Henriks Hage kommer även en tillfällig bussvändplats för linje 181 att byggas och på Henriksdalsvägen genomförs trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Område som berörs

Stenbocksgatan samt Henriksdalsvägen.

Detta ska göras

Byggstart sker under juni 2022 med planerat förarbete under vecka 22 och 23.
Projektet väntas vara klart i september 2022. Under hösten påbörjas arbete vid cirkulationsplats vilket kommer innebära mer omfattande avstängningar. Mer information kring detta moment annonseras längre fram. Vid eventuella frågor kontakta Vellinge Direkt eller projektledare.

Så berörs du

Under byggtiden kommer två hållplatser åt gången att anläggas och ett av körfälten att tillfälligt stängas av lokalt. Trafik kommer fortsatt kunna passera. Observera emellertid eventuell skyltning, tillfälliga trafikljus och hastighetsbegränsning. En total avstängning av Stenbocksvägen är ej aktuell och infarter till fastigheter kommer ej att påverkas.