Hoppa till innehåll

Multifunktionsyta på Sandeplanskolan

Ett grönområde med möjlighet för rekreation, motion, naturpedagogik och biologisk mångfald, kombinerat med en yta för omhändertagande av dagvatten. Detta kommer snart vara verklighet på Sandeplanskolan i Höllviken.

Kronodalsområdet där Sandeplanskolan ligger och i synnerhet just Stenbocks väg är ett område som ofta drabbas av översvämningar. Senast 2014 föll ett så kallat 100-årsregn över Höllviken med stora översvämningar som följd.

En dåligt använda yta på Sandeplanskolans skolgård ska nu omvandlas till en plats som kan ta hand om stora mängder nederbörd, samtidigt som ett grönområde skapas för rekreation, motion, naturpedagogik och biologisk mångfald.

Hela grönområdet ska klara av att vattenfyllas vid stora skyfall för att avlasta dagvattenhanteringen. Man räknar med att amfiteatern kommer att fyllas med vatten var tionde år och trädgården vartannat.

Projektet är budgeterat till 7 miljoner kronor varav 3 miljoner kommer utbetalas av Boverket genom ett bidrag för grönare städer. Om allt går enligt planen kommer projektet att vara färdigt under augusti.