Hoppa till innehåll

Månstorps trädgårdar

Under de senaste åren har Vellinge kommun sett en ökad efterfrågan på bostäder i Västra Ingelstad. Därför påbörjades för några år sedan planeringen av ett nytt bostadsområde som fick namnet Månstorps Trädgårdar.

Projektet delades in i flera etapper i anslutning till Månstorps ängar. Den första etappen, söder om Månstorps ängar, står redan färdig med ett 70-tal nya lägenheter och fyra nya villor.

Deletapp 2A håller nu på att byggas.

Deletapp 2A

Månstoprs ängar.jpg

Fram till augusti 2021 pågår ledningsarbeten från norra sidan av Hötoftavägen ner till GC-vägen i söder. En ny pumpstation anläggs norr om Hötoftavägen och VA-ledningar till kommande fastigheter förbereds.

Bilden visar gata och bostäder som omfattas av etapp 2A. Ledningsarbeten sträcker sig igenom hela området

Exploatören Cormac kommer att börja med att bygga en ny bostadsrättsförening med 19 bostäder i juli, vid den nya gatan Rosmarinvägen.

Arbete med att projektera etapp 2B och 3 pågår.

Etapp 2B

Måsntorps trädgårdar etapp 2B.png

Etapp 3

Måsntorps trädgårdar etapp 3.png

Gällande detaljplan finns här. (PDF-dokument, 4,7 MB)

Publicerad:
4 februari, 2021