Kronodal och Kungstorpsvägen

Inom ramen för Höllvikens stadsmiljöprogram ska Kronodalsområdet och Kungstorpsvägen förskönas och göras säkrare och mer tillgängligt. Här kommer även tillkomma bostäder.

Kungstorpsvägen

Aktuellt

Projektet med ombyggnaden av Kungstorpsvägen och Kronodalsområdet börjar närma sig sitt slut.

För att minimera störningen vid asfaltering av Kungstorpsvägen kommer detta arbete i huvudsak utföras nattetid. Kungstorpsvägen är därför avstängd för asfalteringsarbete mellan Stenbocks väg och Brädgårdsvägen från den 7 maj kl. 21.00 till den 8 maj kl. 06.30, samt från den 8 maj kl. 21:00 till den 9 maj kl. 06.30.

Detta blir nya Kungstorpsvägen

En ordentlig, belyst gång- och cykelväg ska anläggas längs vägen där speciell hänsyn har tagits till barn på väg till och från Stora Hammars skola.

Oxelallén ska påbyggas med nya planteringar. Även korsningar längs med Kungstorpsvägen ska göras säkrare, och cirkulationspasset vid Preem-macken ska göras om för en tydligare trafiklösning.

Infrastrukturen för kollektivtrafiken ska få sig ett ordentligt lyft med bland annat nya bänkar och cykelställ.

Kronodal

Ny allmän platsmark ska uppföras runt Omtankens hus, vilket innebär en ny torgyta mellan Omtankens hus och kyrkan. Sittmöjligheter, fontän, boulebanor och vacker grönska ska sättas på plats. Gestaltningen har hämtat mycket från kyrkans formspråk. Även parkeringar i området anläggs för att möta det behov som Omtankens hus kommer generera i.

Kronodalsgården

I området planeras cirka 150 nya lägenheter i kvartersform.

19 Kronodalsgården.JPG