Hoppa till innehåll

Gröna torg, Falsterbo

Vellinge kommun arbetar löpande med att utveckla stads- och bymiljöer. Som ett led i detta arbete ska Gröna torg i Falsterbo utvecklas till ett grönt kryp-in samtidigt som åtgärder för att hantera dagvatten utförs. Arbetet ska vara klart innan sommaren 2022.

Skärmavbild 2021-12-16 kl. 10.41.30.png

Ombyggnationen av Gröna torg i Falsterbo färdigställd maj 2022. Vi vill tacka alla boende som påverkats av byggnationen för visat tålamod.

Under de två kommande åren kommer entreprenören att ta tand om skötseln av torget och ombesörja bevattning och ogräsrensning i syfte att säkerställa att växtligheten etablerar sig som tänkt. Observera att eventuella felanmälningar görs direkt till Vellinge kommun.

Område som berörs

Det område som kommer beröras av arbetena är Gröna torg samt intilliggande gator Storgatan och Gåsgatan.

Detta ska göras

Torget ska utvecklas till ett grönt kryp-in i syfte att främja en mer inbjudande och funktionell stadsbild. Inom ramen för projektet kommer befintliga parkeringsplatser rustas upp och torgytan ges en tydligare gestaltning med nya planteringar. En målsättning i projektet är att förstärka den befintliga karaktären av torget och förbättra dess nuvarande utseende. På torget planeras även åtgärder för hantering av dagvatten i form av nya ledningar och brunnar.

Så berörs du

Trafiken på Gröna torg, Gåsgatan och i viss mån Storgatan kommer periodvis att påverkas under projektet. Detaljerade tider för dessa störningar kommer att kommuniceras till kringboende och till allmänheten via servicemeddelanden på Vellinge kommuns hemsida www.vellinge.se.

Etapper

Projektet inleds kring årsskiftet 2021/2022 och ska vara färdigställt innan sommaren 2022. Etapper som sidoflik ej aktuellt för tillfället.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Projektledare Åsa Axén Dóra (konsult Lektus)
asa.axen@vellinge.se