Hoppa till innehåll

Groddjurstunneln

Under vår och höst rör sig mycket groddjur över Västra Halörsvägen i Skanör. På grund av den intensivt trafikerade vägen blir emellertid många groddjur överkörda under denna period. Därför anlägger Vellinge kommun en tunnel under Västra Halörsvägen. Arbetet påbörjades under vecka 8 och avslutas senast 25 Mars.

I området kring Västra Halörsvägen rör sig bland annat fridlysta djur som strandpadda, grönfläckig padda och större vattensalamander. Målet med projektet är att säkra groddjurens vandring till lekvatten, övervintringsplatser och födosökslokaler.

Projektet samfinansieras av Vellinge kommun tillsammans med Naturvårdsverket via Länsstyrelsen och Lokala Naturvårdssatsningen (LONA).

Område som berörs

Tunneln kommer att byggas under Västra Halörsvägen i Skanör.

image2wzlr.png

Detta ska göras

Med hjälp av en tunnel skapas en säkrare vandringsväg för groddjuren. Tunnlarna blir ca 60 cm i diameter och kommer att utrustas med ledarmar och barriärer för att skydda djuren från att ta sig upp på vägen.

Utöver att skapa säkrare vandringsväg för groddjuren är en målsättning med projektet även att bidra till en ökad kunskapsnivå om groddjur hos allmänheten. För att skapa en större delaktighet och engagemang för de arter som finns i området kommer bland annat en informationsskylt som berättar om Falsterbohalvöns groddjur, deras vandring samt groddjurspassagen funktion att sättas upp.

image883gd.png

Så berörs du

Under själva byggnationsperioden kommer Västra Halörsvägen att trafikeras. När man gräver i gatan för tunneln kommer vi att stänga endast ett körfält åt gången. Beräknat tid för detta moment är 5 arbetsdagar. Vi eventuella förändringar kommer kommunen att lägga ut servicemeddelande på www.vellinge.se för att informera om dessa.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Ylber Zeqiri, projektledare
ylber.zeqiri@vellinge.se
040-425002