Hoppa till innehåll

Ny gång- och cykelvägs byggs vid Clemensagervägen

Kommunens entreprenör har påbärjat anläggande av en gårdsgata för det nya bostadsområde som ska byggas norr om Clemensagervägen. Därefter kommer även en ny gång- och cykelväg och ridväg att anläggas längs med Clemensagervägen

Strandbadsvägen och Falsterbovägen knyts ihop med en säker Gång- och cykelväg.

Gång - och cykelvägen från Falsterbovägen till Tångvallavägen var färdig 2019.

Just nu pågår planering och projektering för resterande sträcka Tångvallavägen till Strandbadsvägen. Sträckan mellan Tångvallavägen och Gallehejdevägen får en översyn av befintlig avskiljande fält för gående och cyklister samt fokus kring förbättring av korsning vid Råbockavägen.

Sträckan Gallehejdevägen till Strandbadsvägen planeras för att nyanläggas enligt detaljplan SF 146T

Entréen framför Falsterbo horse show förstärks och blir tydligare.

Planeringen beräknas vara klar till årsskiftet 2021/2022

Dock kommer anläggning över korsningen Strandbadsvägen och Clemensagervägen att påbörjas på plats tidigare.

Under hösten kommer asfaltarbeten att vara genomförda och entreprenaden för en trafiksäker korsning beräknas kunna påbörjas iår.

Samtidigt som detta genomförs kommer även en gång-och cykelöverfart att anläggas i kurvan i höjd med Falsterbo Resort, Camping.

Clemensagervägen.png

Vid frågor kontakta Anders Purcell