Hoppa till innehåll

Ny gång- och cykelvägs byggs vid Clemensagervägen

Strandbadsvägen och Falsterbovägen knyts ihop med en säker gång- och cykelväg.

I samband med byggnation på Clemensagervägen under 2019 anlades en gång- och cykelväg från Falsterbovägen till Tångvallavägen.
Mellan Tångvallavägen och Strandbadsvägen planerar Vellinge kommun nu för en gång- och cykelväg.

Gång- och cykelvägen anläggs norr om och längst med hela Clemensagervägen. Tidplanen för arbetet är beräknat att påbörjas vecka 30 och vara klart under senhösten 2022.

Upphandlingen ställer krav på framkomlighet under hela entreprenaden till och från målpunkter via Råbockavägen, Gallehejdevägen, Jaktstigen och enskilda målpunkter längst Clemensagervägen. Hela sträckan kommer inte påverkas samtidigt.

Gång- och cykeltrafik till och från skolorna ska fungera under hela entreprenaden, med viss omledning till södra sidan av Clemensagervägen. Fordonstrafik kan komma att behöva ha längre omledningskörning t.ex. via Falsterbovägen. Entreprenaden kommer beakta befintliga trafikstörningar i pågående entreprenad vid Triangeln i Skanör.

Sedan tidigare är korsningen Strandbadsvägen/Clemensagervägen genomförd.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Anders Purcell, projektledare
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se