Hoppa till innehåll

Ny gång- och cykelvägs byggs vid Clemensagervägen

Kommunens entreprenör har påbärjat anläggande av en gårdsgata för det nya bostadsområde som ska byggas norr om Clemensagervägen. Därefter kommer även en ny gång- och cykelväg och ridväg att anläggas längs med Clemensagervägen

Byggnationen förväntas vara färdig i november 2019.

Kommunen ber om överseende med de eventuella störningar som kan förekomma under byggtiden.