Hoppa till innehåll

Bäckatorget och Bangången

Kommunen ska genomföra en omgestaltning av Bäckatorget med ambitionen att skapa ett levande, mysigt och grönt torg/innergård med möjligheter för möten och rekreation.

Nya sköna sittplatser och hammockar och cafébord ska tillföras, lekmöjligheter för barnen ska sättas på plats och fler träd ska planteras. Torgytan ska bli Skanörbornas gemensamma vardagsrum för olika sociala aktiviteter och event.

Entréerna till torget ska öppnas upp och förtydligas och gångstråken längs med och genom torget mot Biblioteket, ICA, Östergatan och ut till Bangången ska accentueras. Torgplatser ska skapas för nya verksamheter som torghandel och foodtrucks. Det ska bli ett torg för alla åldrar!

Gestaltningen av torget är inspirerad av bäcken som en gång gick över nuvarande Bäckatorget, Spelarebäcken rann från Alebuskakärret vid Skanörs station, över torget och vidare ut i Flommen. Enligt sägnen bodde det en Bäckahäst i Spelarebäcken som skrämde både gammal och ung ute på heden och i Fidevången under ruskiga höstkvällar.

Ny bussförbindelse vid Bangången

Bangången söder om torget ska göras om för att möjliggöra på- och avstigning för resenärer som åker med den nya högkvalitativa busslinje 100. Ett nytt stationsläge ska byggas. För att skydda våra värdefulla groddjur från trafik kommer små tunnlar att anläggas mellan grönytorna vid Bangången.

Förhoppningen är att projektet ska kunna vara färdigt till sommaren 2020.