Hoppa till innehåll

Tidplan för Tångvallaområdet samt ersättningslokaler för Tångvallaskolan

Fastighetsutskottet har tagit ett enhälligt beslut om placering av byggnaderna av Tångvalla skolområde. Området inbegriper två grundskolor, två förskolor och en sporthall. Tångvallaområdet beräknas vara färdigbyggd år 2026.

Dessutom har beslut tagits om ersättningslokaler för Tångvallaskolan på Skanörs vångar. Elever och personal på Tångvallaskolan kan enligt tidplanen använda ersättningslokaler från november 2022. Ersättningslokalerna kommer att ligga ungefär två kilometer från nuvarande skola.

En hel del frågor kvarstår att utreda. Det är dock frågor som i huvudsak aktualiseras först 2023. Det handlar framförallt om förskolan, idrottsanläggningarna och vissa specialsalar. Kommunen återkommer med besked i dessa frågor när de utretts vidare.

Med dagens beslut har vi lagt en bra grund för fortsatt planering av hur Tångvallaområdet ska utvecklas så vi klarar möta skolverksamheternas och föreningslivets behov på bästa sätt. Det är en historisk satsning som kommer betyda mycket för hela Skanör Falsterbo.
Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler

Nu går vi in i fas två i vår planering där vi kan börja titta på hur byggnaderna ska se ut och hur vi bäst lägger pusslet för att störa verksamheterna så lite som möjligt. Det här ett stort projekt som vi lägger mycket tid och resurser på.
Börje Fennhagen, Fastighetschef

Det känns bra att vi är på gång med nya Tångvallaområdet och att vi också har kommit fram till en bra lösning för ersättningslokaler för Tångvallaskolan. Mitt fokus är att se till att verksamheten går genom hela den här byggprocessen så oberört som möjligt.
Anders Grundberg, Utbildningschef

Vi kommer att ha en dialog med alla berörda föreningar som har aktiviteter på och omkring Tångvallaområdet. Vi har dock inte problematiken med idrottshallen och utomhusaktiviteter förrän 2023. Vi vill hitta bra lösningar för alla barn och ungdomar som tränar gymnastik och spelar fotboll och andra idrotter här. Det är ett stort projekt med många hänsyn men vi vill verkligen möta föreningslivet i arbetet framåt.
Mats Persson, Fritidschef

FAQ- Frågor och svar

Hur ser planen ut för de tillfälliga ersättningslokalerna ut?

Just nu färdigställs planskisser för ersättningslokalerna efter några justeringar från verksamheten. Planskisserna beräknas vara klara i slutet på vecka 16. Därefter kommer paviljongernas placering på tomten att fastställas.
Under v. 16-17 kommer handlingar för bygglov att lämnas in.

Kommer det att finnas en idrottshall i anslutnintg till de tillfälliga lokalerna?

Utredning om tillhörande idrottshall sker parallellt, men kommer att hanteras i separat bygglov.

Hur långt har man kommit i planen för nya skolan?

Projektörerna för utemiljö och arkitekten arbetar tillsammans med verksamheten med de skissförslag som lagts fram.
Genomgång av utemiljö för förskola och skola, samt planlösning för förskola har ägt rum och härnäst sker planläggning och utredning av idrottshallen.

Håller tidplanen?

Den angivna tidplanen för projektet kvarstår än så länge.