Hoppa till innehåll

Skanörsgårdens förskola

Vellinge kommun växer och en ökad befolkningsmängd innebär ett behov av fler förskoleplatser. I Skanör bygger Vellinge kommun en ny byggnad vid Skanörsgården med tre förskoleavdelningar med plats för cirka 60 elever. Bygget startades i oktober 2021 och beräknas vara klart januari 2023.

Några av Skanörsgårdens skolbyggnader är 100 år gamla och fungerade ursprungligen som jordbruksbyggnader för en sparrisodling. Utgångspunkten för tillbyggnaden av Skanörsgården är att den skall fungera och harmoniera med den befintliga bebyggelsen på tomten i fråga om både volym och färgsättning.

Den nya byggnaden skall innehålla tre förskoleavdelningar samt ateljéer, personalytor och ett tillagningskök. Placeringen av den nya byggnaden på tomten är genomtänkt utförd för att bevara så mycket som möjligt av de uppvuxna träden på tomten och skapa en generös förskolegård för barnen som främjar lek, rörelse och hälsa. Läget är också optimalt för att kunna tillskapa ett det nya tillagningsköket, strategiskt placerat mellan de befintliga fritidsavdelningar och de nya förskoleavdelningarna, för att kunna serva båda verksamheterna med måltider.

Volym och arkitektur

En förskola som inger trygghet – grundar sig redan i hur en förskola tar sin plats i staden och samhället. Vilken identitet signalerar den utåt och vilken identitet bygger vi inåt?

- Att barnet får uppleva att den egna omvärlden är omsorgsfullt planerad stärker dem som individer och bygger samtligt en gemensam vikänsla på förskolan säger Erika Brantvall ansvarig arkitekt hos Liljewall.

Byggnadsvolymen som innehåller de nya förskoleavdelningarna är utförd med traditionellt sadeltak i 1,5 våningar, där den övre våningen är utförd med förhöjt fasadliv, vilket innebär att våningen inte har full takhöjd i alla delar. Delarna med lägre takhöjd på plan 2 fungerar som spännande kryp in för barnen och de högre delarna fungerar för kreativa lärmiljörum såsom ateljé och allrum. Våningshöjderna utgår från myndighetskraven som ställs på lär- och arbetsmiljöer och för att innehålla ventilationssystem och är anpassade för att fungera med detaljplanens krav.

Utgångspunkten för byggnadsvolymerna och fasadutformningen är den befintliga bebyggelsens arv; ladan och den assymetriska fönstersättningen. Inspirationen för de exteriöra materialvalen utgår också från naturen i Skanör, den vita sanden och grönskan. Vid nybyggnadens östra del finns sk utesov under tak, där barnen ska sova i barnvagnar under vilan, vilket är mycket hälsobefrämjande och håller barnen friskare.

- Utesoven och entréerna är lekfullt gestaltade i små volymer med sadeltak som en referens till Skanörs badhytter säger Frida Öhlin arkitekt hos Liljewall arkitekter.

Byggnadens fasader kommer att utföras i målade fasadelement i betong i en bruten vit kulör. Fasadpanelen på storköksdel, entréer och utesov utförs i en grön kulör som harmonierar på den befintliga byggnadens träportar och fönsterkulör. Det ljusgrå papptaket med listtäckning skapar en lätt och ljus volym i tvåvåningsdelen och ovan storkök återfinns ett tegeltak av samma typ som på de befintliga byggnaderna.

En hållbar byggnad med giftfria material

Byggnaden har projekterats för Miljöbyggnad 3.0 (ett system för miljöcertifiering av byggnader) nivå Silver vilket innebär att krav bland annat ställts på energi- och materialanvändning, isoleringsförmåga på väggar och fönster samt hälsobefrämjande aspekter på inomhusmiljön som akustik och dagsljus. Byggnadens material är giftfria och kontrollerats mot materialdatabasen Sunda Hus och Vellinge kommuns kemikalieplan.

Kreativa lärmiljöer, färg och ljus

- Våra bästa projekt inom utbildningsmiljöer är de där vi fått möjlighet att ta fram utformningen av lärmiljön i samarbete med verksamheten. Därför är vi väldigt glada för att vi fick möjlighet till detta i arbetet med Skanörsgårdens Förskola, säger Erika Brantvall ansvarig arkitekt på Liljewall.

Skanörsgårdens förskola är utformad med moderna lärmiljöer i enlighet med den nationella läroplanen för förskola och Vellinge kommuns lärmiljöprogram. Barnen blir stimulerade via alla sinnen och därför finns en variation i kulör- och materialval i byggnaden och rum och rumsligheter som väcker nyfikenhet och lust till lek och lärande. I förskolan finns det platser att samverka med andra, men också platser med möjlighet till lugn och ro.

De tre hemvisterna består av en serie rum för olika typer att aktiviteter. Hemvistens huvudrum är en plats för samlingar och gemenskap. Från detta rum når man grupprummen som har olika karaktär utifrån sin specifika rumsfunktion såsom lek, sagoläsning, upplevelse mm. Förskolan har även gemensamma ateljéer för kreativt arbete och rum för rörelse.

De olika karaktärerna på rummen avspeglas i deras materialval, färg- och ljussättning. Detta skapar en tydlig och trygg struktur för barnen. Omhändertagandet av ljud och ljus, både naturligt och artificiellt, är viktiga komponenter i lärmiljöns utformning.

- Med belysning anpassad efter rummens aktiviteter och funktion har vi skapat miljöer som främjar barnens kreativitet och lärande säger Veera Kokko ljusdesigner hos Liljewall.

Inspirationen till förskolans inre färgsättning kommer från den världskända pedagogen och författaren Ellen Keys hem Strand, där är rummen färgsätta för att ha en egen karaktär avseende ljus och färg på ett för hennes tid banbrytande enkelt sätt. Hennes hem är ungefär lika gammalt som Skanörsgårdens ursprungliga byggnader och har en färgskala som är både varm, ombonad och lekfull, vilket fungerar väl med platsens historia och projektets ambitioner.