Hoppa till innehåll

Herrestorpskolan

I slutet av juni 2017 avslutades den första etappen i den omfattande om- och tillbyggnationen av Herrestorpskolan i Vellinge. Etappen som är den första av tre, innebar nybyggnation av en skolbyggnad på 3 400 kvm

Som en del av etapp 2 renoverades den ursprungliga skolbyggnaden. Planlösningen gjordes om i syfte att skapa bättre ljusinsläpp. Även entrén byggdes om. Den tredje och sista etappen innebär byggnation av en toppmodern sporthall med tillhörande läktare och möjlighet för många olika former av idrottsutövning.

Som en del av projektet får sig också utomhusmiljön ett lyft med utomhusgym, flera sittbänkar, lekplatser och grönområden.

Redan i december 2015 beslutades det i kommunstyrelsens arbetsutskott om ett tilldelningsbeslut för att bygga ut och renovera Herrestorpskolan i tre etapper. Budgeten sattes till ett totalbelopp på 167 miljoner kronor.

Syftet med projektet är att skapa ändamålsenliga lokaler för ett fördubblat antal elever. Från 270 till 560 elever. Kommunen vill också skapa en bättre inomhus- och utomhusmiljö för barnen.