Hoppa till innehåll

Måsen 2 och 11

Måsen 2 och 11.jpg

Område som berörs

Området ligger centralt i Vellinge tätort, mellan Börjesgången och Mejerigatan.

Detta ska göras

På platsen för Börjessons kontor planeras drygt 20 bostäder med möjlighet till lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningen. Bebyggelsen planeras bli tre fulla våningar med möjlighet till en fjärde indragen vindsvåning mot Börjesgången och två våningar mot Mejerigatan. Befintlig bebyggelse på fastigheterna föreslås därmed rivas.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se