Hoppa till innehåll

Måsen 2 och 11

Måsen 2 och 11.jpg

Område som berörs

Området ligger centralt i Vellinge tätort, mellan Börjesgången och Mejerigatan.

Detta ska göras

På platsen för Börjessons kontor planeras drygt 20 bostäder med möjlighet till lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningen. Bebyggelsen planeras bli tre fulla våningar med möjlighet till en fjärde indragen vindsvåning mot Börjesgången och två våningar mot Mejerigatan. Befintlig bebyggelse på fastigheterna föreslås därmed rivas.