Hoppa till innehåll

Månstorps trädgårdar, Västra Ingelstad

Under de senaste åren har Vellinge kommun sett en ökad efterfrågan på bostäder i Västra Ingelstad. Därför påbörjades för några år sedan planeringen av ett nytt bostadsområde som fick namnet Månstorps Trädgårdar.

Projektet delades in i flera etapper i anslutning till Månstorps ängar. Den första etappen, söder om Månstorps ängar, står redan färdig med ett 70-tal nya lägenheter och fyra nya villor.

Deletapp 2A håller nu på att byggas.

Deletapp 2A

Bilden visar gata och bostäder som omfattas av etapp 2A. Ledningsarbeten sträcker sig igenom hela området.

Etapp 2A beräknas vara färdigt i början av 2023. Arbetet omfattar färdigställande av gator, gräs- och planteringsytor, lekplats samt belysningsanläggning.

Exploatören Cormac kommer att färdigställa en ny bostadsrättsförening med 19 bostäder, vid den nya gatan Rosmarinvägen i december 2022.

Det finns ännu inget startdatum för etapp 2B och 3.

Etapp 2B

Måsntorps trädgårdar etapp 2B.png

Etapp 3

Måsntorps trädgårdar etapp 3.png

Gällande detaljplan finns här. (PDF-dokument, 4,7 MB)

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Per Lindqvist, projektledare
per.lindqvist@vellinge.se
040-42 51 81 

Lina Hägg, mark- och exploateringsingenjör
lina.hagg@vellinge.se
+46721601530

Senast uppdaterad:
13 september 2022 10:08