Hoppa till innehåll

Hököpinge 68:8 m.fl.

En ny detaljplan för cirka 100 bostäder gäller för området. Fastighetsbolaget Veidekke kommer att uppföra 44 tvåplansradhus med fasad i framförallt tegel men med inslag av träpanel. Kommunen bygger anslutningsvägar och VA samt en anslutande park och en lekplats med filmtema under 2019/2020.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Projektledare Mattias Nilsson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Exploateringsingenjör Linda Melin
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Sälj- och marknadsansvarig Henrik Persson:
henrik.persson@riksbyggen.se