Hoppa till innehåll

Campusområdet och nytt resecentrum Vellinge Ängar

På campusområdet i Vellinge ska det byggas 230 lägenheter, ett nytt resecentrum vid Vellinge ängar, ett torg framför badhuset Vanningens entré och en sagolekplats för barnen.

Vellinge resecenter/Vellinge ängar

Med ett nytt resecentrum vid en av kommunens största kollektivtrafiknoder ska du som resenär kunna sitta i en uppvärmd lokal med möjlighet att beställa fika, gå på toaletten eller koppla upp dig till Skånetrafikens wi-fi medan du väntar på bussen.

En ny pendlarparkering kommer att anläggas med upp till 60 parkeringsplatser. Laddstolpar för elbilar ska anläggas och för dig som tar cykeln till hållplatsen kommer det finnas cykelgarage. På torget kommer det också att finnas en lekyta, vilket gör det roligare att vänta på bussen även för de minsta.

Sagolekplatsen under trädkronorna

I Campusparken kommer det att anläggas en sagolekplats som inbjuder till rollspel. Efter sagostunden på biblioteket kan barnen leva ut sina fantasier på lekplatsen.

Vanningens entré

Hela vägen och entrén framför Vanningen kommer att göras om till ett gångfartsområde med förbättrade sittplatser, planteringar och cykelparkeringar.

Bullervall för bättre ljudmiljö

Inom ramen för projektet ligger även omfattande åtgärder för att skapa en bättre ljudmiljö i för boende närmast motorvägen. Bullervallar byggs mellan Falsterbovägen och Ängavägen och i anslutning till stationsbyggnaden skall en bullerskärm sättas upp.

Under hösten och vintern 2018 kommer bullervall etapp 2 av bullervallen att byggas, dvs. sträckan mellan Ängavägen och Norra avfarten. Det befintliga bullerskyddet kommer att höjas med ca tre meter i en kombination av vall och bullerskärm. I och med att vallen höjs kommer den också att bli bredare.

På två ställen kommer pulkabackar att anläggas integrerade i vallen. Den ena pulkabacken kommer också att avslutas med en svacka som kan utnyttjas för omhändertagande av dagvatten vid riktigt kraftiga regn.

Relaterade dokument

Bullervall ritningar 180612.pdf (PDF-dokument, 3,7 MB)

Princip bullervall skiss.pdf (PDF-dokument, 129 kB)

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se