Hoppa till innehåll

Campus Vellinge 99:150 Mjöbäck

I centrala Vellinge, mellan Västerbrogatan och Norrevångsgatan, kommer nya fastigheter att byggas med 26 bostadsrättslägenheter. Fastigheterna kommer att byggas vid Vellinge lärcenters campusområde med planerad byggstart efter årsskiftet 2021/2022.

Brf Sundet_2.png

Område som berörs

Fastigheterna kommer att byggas vid Vellinge lärcenters campusområde mellan Västerbrogatan och Norrevångsgatan.

Detta ska göras

Under början av 2022 startar byggnationen och två huskroppar. Byggnationen beräknas pågå i cirka 14 månader. Huskropparna byggs i betongstomme och tunga leveranser kommer äga rum (vecka 15 och 8 veckor framåt i tiden) i samband med stomresning. Arbetena utförs av en totalentreprenör.

Så berörs du

Under byggtiden kan det ibland bli stökigt, men vi vidtar åtgärder för att trafikanter och gående ska kunna passera tryggt. Infart och parkering till kommunhuset och Vellinge lärcenter kommer ej att påverkas. Observera att parkeringsplatser vid kommunhuset kan tas i anspråk av entreprenören under delar av byggtiden. Busslinje 150 via Västerbrogatan ut till Norrevångsgatan kommer att trafikeras som planerat.