Hoppa till innehåll

Bostäder norr om Clemensagervägen

Clemensagervägen.JPG

Område som berörs

Utbyggnadsområdet ligger längs Clemensagervägen i Falsterbo.

Detta ska göras

I området finns en gällande detaljplan som tillåter ny bebyggelse. Sithel AB planerar att bygga fyra nya flerbostadshus som kommer att säljas som bostadsrätter. Parallellt med detta så bygger Vellinge kommun ny gång- och cykelbana samt gårdsgata i området.

Så påverkas du

Under byggtiden kan det i perioder förekomma störningar och vara nedsatt framkomlighet i området.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Projektledare Anders Purcell
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se