Vellinge 40:4 m.fl, vid Södervångsgatan och Bifrostgatan

Planens syfte och innehåll

Planuppdraget för Vellinge 40:4 m.fl. vid Södervångsgatan och Bifrostgatan syftar till att pröva nya bostäder i form av radhus i en till två våningar. Förslagets utformning är baserad på platsens tidigare grundform med bebyggelse i en kringbyggd gård med öppen gårdsyta.

planområde-01.png

Kartan visar ett ungefärligt planområde med det gamla boningshuset i norr och ekonomibyggnaderna i kringbyggd form vänd mot norr. I söder ligger Bifrostgatan och i väster Södervångsgatan.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se