Hoppa till innehåll

Vellinge 40:4 med flera, vid Södervångsgatan och Bifrostgatan

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra 30 bostäder i lägenhets- och radhusform på Vellinge 40:4 och Vellinge 40:128.

Samråd har ägt rum under våren 2020 och granskning under hösten 2020. Granskningshandlingarna hittar du till höger under punkten Granskning och den lilla pilen.

planområde-01.png

Kartan visar ett ungefärligt planområde med det gamla boningshuset i norr och ekonomibyggnaderna i kringbyggd form vänd mot norr. I söder ligger Bifrostgatan och i väster Södervångsgatan.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se