Hoppa till innehåll

Norra Håslöv 34:4 med flera, vid Norra Håslövs byväg

Planens syfte och innehåll

Förslag på ca 20 nya bostäder i form av enbostadshus, radhuslängor med ”gårdskaraktär” samt lägenheter i befintlig stallbyggnad.Norra Håslöv 34_4 m.fl. vid Norra Håslövs byväg.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se