Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Eskilstorp 34:18, Eskilsgården

SYFTE

Syftet med förslaget är att möjliggöra ett nytt vård- och omsorgsboende för 66 platser samt lokaler för kommunens dagliga verksamhet enligt LSS.

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010 och antas inte leda till betydande miljöpåverkan.

Möte ägde rum den 27 april 2022. Samrådshandlingar hittar du till höger under punkten Samråd.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se