Hoppa till innehåll

Eskilstorp 27:8, vid Kompanigatan i Vellinge

Planens syfte och innehåll

I gällande plan är marken reglerad till att användas för industriändamål. Vellinge kommun vill genom detaljplan pröva lämpligheten för flera användningar som exempelvis kontor, verksamhet och service.

Eskilstorp 27-8 vid Kompanigatan i Vellinge.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Mattisson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se