Hoppa till innehåll

Eskilstorp 27:8, vid Kompanigatan i Vellinge

SAMRÅD

Syftet är att möjliggöra för fler olika sorters verksamheter inom fastigheten. Vidare regleras även byggnadsarea, byggnadshöjd med mera.
Förslaget stämmer överens med intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 2010.
Möte äger rum tisdagen den 8 december klockan 18.00. Mötet hålls endast digitalt. Information iom detta kommer inom kort.

Handlingar finns tillgängliga på kommunhuset och biblioteket i Vellinge under tiden 27 november februari till 14 december 2020.
Synpunkter med namn och adress ska senast 14 december 2020 ha inkommit till Plan, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Har ni frågor kontakta planarkitekt Johan Mattisson, tfn 040-42 50 00

Eskilstorp 27-8 vid Kompanigatan i Vellinge.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Mattisson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se