Hoppa till innehåll

Detaljplan för Eskilstorp 2:26 med flera, vid Södra Åkarps kyrkoväg

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Vellinge tätort i enlighet med kommunens översiktsplan. Planen innebär cirka 500-600 bostäder i friliggande hus, kedjehus/radhus och flerfamiljshus, mindre lokaler för kontor, hantverk eller liknande samt plats för skola och förskola på området söder om Södra Åkarps Kyrkoväg mellan Olsgårdsgatan och Hököpingevägen.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 28 september 2020.
Detaljplanen har fått laga kraft 19 maj 2022.
Lagakrafthandlingar hittar du till höger under punkten Lagakraft och den lilla pilen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Oskar Nygren
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se