Del av Vellinge 68:14 med flera, verksamhetsområde mellan E6 och väg 100

Planens syfte och innehåll

Nytt verksamhetsområde i södra Vellinge mellan E6.an och väg 100. Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Vellinge 68:14 m.fl.

Mål:

Är du intresserad av byggbar mark i Vellinge kommun för din verksamhet? Planarbetet beräknas vara klart 2020. Anmäl ditt intresse via länken nedan.

Intresseanmälan verksamhetsområde

illustrationskarta verksamhetsområde-01.jpg

Detaljplanen är på granskning under tiden 27 juni till 9 augusti 2019. Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunhuset i Vellinge, biblioteket i Vellinge samt under fliken granskning till höger.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se