Hoppa till innehåll

Del av Vellinge 68:14 med flera, verksamhetsområde mellan E6 och väg 100

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett småskaligt verksamhetsområde som komplement till det befintliga södra industriområdet öster om E6. Ambitionen är att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med hållbarhetskaraktär, där en variation av småskaliga och större verksamheter etableras i södra Vellinge mellan väg E6 och väg 100. Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Vellinge 68:14 med flera.

Samråd ägde rum hösten 2018 och detaljplanen var på granskning under sommaren 2019. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2019. Antagandehandlingarna hittar du till höger. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Mål:

Är du intresserad av byggbar mark i Vellinge kommun för din verksamhet? Anmäl ditt intresse via länken nedan.

Intresseanmälan verksamhetsområde

illustrationskarta verksamhetsområde-01.jpg

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Näringslivschef Annica Carlstedt
Projektledare Martina Ljung
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se