Hoppa till innehåll

Nya företagsområdet - Vellinge 68:14 mellan E6 och väg 100

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett småskaligt verksamhetsområde som komplement till det befintliga södra industriområdet öster om E6. Ambitionen är att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med hållbarhetskaraktär, där en variation av småskaliga och större verksamheter etableras i södra Vellinge mellan väg E6 och väg 100. Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Vellinge 68:14 med flera.

Samråd ägde rum hösten 2018 och detaljplanen var på granskning under sommaren 2019. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2019. Antagandehandlingarna hittar du under punkten Antagande. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Mål:

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Markförvaltare Erik Andersson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se