Hoppa till innehåll

Ingelstad 3:36 med flera, vid Kanslivägen

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra centrumfunktioner och cirka 30 bostäder i rad- och flerbostadshus i stationsnära läge i Västra Ingelstad. Den befintliga förskolan kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet och en ny gatukoppling, som idag nyttjas för gång- och cykeltrafik, föreslås mellan Kanslivägen och Stationsvägen. Samråd ägde rum under våren 2019 och granskning under våren 2020.

Planen antogs av Kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Antagandehandlingar hittar du till höger under punkten Antagande och den lilla pilen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se