Hoppa till innehåll

Ändring av detaljplan för Falsterbo 2:1, 23:30, 26:4 med flera, vid Almgatan och Östergatan

Planens syfte och innehåll

Upphävandet av fastighetsplan syftar till att göra det möjligt att genomföra de intentioner som finns i detaljplanen från 1976 samt i de tillägg till detaljplan med bevarandeambitioner från 2005, men som inte är juridiskt möjliga då fastighetsplanen förhindrar detta. Den mark som idag upplevs och brukas som privat tomt ska också kunna bli en del av privat tomt rent juridiskt genom att denna mark genom köp blir en del av privat fastighet. Upphävandet görs genom ändringen av detaljplanen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Mattisson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se