Hoppa till innehåll

Skanör 8:40, 8:42, 8:43 och 8:44 vid Falsterbovägen

Digitalt samrådsmöte

Vellinge kommun strävar efter att minimera antalet fysiska möten. Samrådsmöte kommer därför att hållas helt digitalt torsdagen den 10 juni klockan 17.00. Mötet börjar 17.00. Kom gärna in i det digitala mötet lite tidigare så att du är redo.

Ta dig till det digitala samrådet

Vellinge kommun använder Microsoft Teams för digitala möten. Du kan ansluta till mötet genom något av följande alternativ:

  1. Genom din webbläsare på datorn. Exempel på webbläsare är google chrome, Firefox, Safari, Edge och Internet explorer
  2. Programmet Microsoft Teams på datorn
  3. Appen microsoft teams på din mobiltelefon eller surfplatta

Om du surfar via telefon eller surfplatta så behöver du ladda hem appen teams, men du behöver inte ha något konto eller någon användare.

Klicka här för att komma till det digitala mötet

Information om samråd och samrådshandlingar

Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Skanör under tiden 4 juni till 27 augusti 2021. Du hittar dem även här till höger under punkten Samråd.

Synpunkter med namn och adress ska senast 27 augusti 2021 ha inkommit till Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se

Bakgrund

Detaljplanen prövar möjligheten att, på platsen för nuvarande bebyggelse med boende och i viss mån handel i ett och ett halvt våningsplan, uppföra nya bostadshus med lägenheter i högst två våningar med handel och verksamheter i bottenvåningen.

Planen innebär därmed en föreslagen bebyggelseskala nära dagens, men mindre höjning av bebyggelsens höjd från dagens en och en halv våning till två våningar där det övre våningsplanet då utgörs av inredd vind med förhöjt väggliv. Föreslagen exploateringsgrad är 25-45 % av fastighetsarean (mestadels 1/4 till 1/3). Föreslagen taklutning är mellan 35-45 grader.

Planen innebär en utökning av tillåten markanvändning och att verksamheter som restaurang och blomsterhandel behålls medan drivmedelshandel och bilverkstad avvecklas. I nya byggnader finns önskemål om lokaler för exempelvis handel och enklare ej störande verksamheter föreslås i någon utsträckning kunna bedrivas i bottenvåningarna.

Detaljplanens syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av att inom området uppföra ny bebyggelse med tonvikt på boende i marklägenheter och lägenheter i föreslagen skala och omfattning samt i olika grad att de kompletteras med lokaler för ej störande verksamheter i bottenvåningarna i husen direkt norr och söder om Rönnebäcks väg.

Förslaget bedöms vara i linje med målsättningarna i kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se