Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Skanör 8:207-209, 8:46, vid Falsterbovägen

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra boende med ökat vårdinslag i Skanör. Bebyggelsen ligger strax utanför Skanörs stadskärna, och får därför ett något friare och modernare arkitektoniskt uttryck än vad som annars tillåts i Skanörs historiska stadskärna. Planen syftar till att skapa möjlighet för människor, som inte vill eller kan bo kvar i sina relativt stora hus, att bo kvar i sitt närområde. Planen syftar vidare till att den byggrätt som prövas i detaljplanen ska kunna klara framtida klimatutveckling i form av stigande havsnivåer och ökad nederbörd. Skanör 8-207 etc.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Oskar Nygren
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
10 maj, 2019